2014. november 5., szerda

Megszólal a szakember

A Normafa fejlesztések kapcsán elindult valami. A környékre irányuló turizmus és a sok természeti érték megőrzésének együttes lehetősége ellentmondásosnak tűnik: mintha be kellene áldozni valamit. Igen, ez volt eddig – de talán lehet ez másképpen is?

2014. szeptember 17., szerda

Budakeszi értékelés - 2014

a Budakeszi Bodzás árok környezete
Valóban légből kapott és naiv elképzelés volna egy zöldturisztikai centrum létesítése Budakeszin? A Budakörnyéki Natúrpark pedig megalomán képzelődés? Vagy semmi más akadálya nincsen, csupán az önkormányzat alkalmatlansága?

2014. szeptember 15., hétfő

Ha rossz helyen vagy, rossz időben


Bánhidi László és a henye ígéretek: a személyes érintettség miatt nem lehet említetlenül hagyni a helyi önkormányzat szerepét a Bodzás árokkal kapcsolatban - és ez messze nem elismerés, hiszen az önkormányzat célja a védett terület mindenáron-felszámolása.

2014. augusztus 18., hétfő

Elázott építkezés

2014 08 10 - a Bodzás árok védett területére érkeztek a csővezeték fektetéssel:
előkészület az árokásáshoz a növényzet kiirtása

2014 08 15 - megérkezik a csővezeték is

Jó anyag lenne a KEOP pályázati forrásból létesülő új telephelyre épített szennyvíztisztító ügye arra, hogy kielemezzük a városvezetés hozzá nem értését és arroganciáját, amivel elutasít minden javaslatot és szakmai észrevételt. De z sehová sem vezet: az önkormányzati képviselők pozíció-féltése nem mentség a hibákra és nem hárítja el az azokból fakadó károkat.

2014. július 17., csütörtök

Budakeszi zöld turisztikai központ

A Nádas tó területrehabilitációja (ami nyilvánvalóan egy hosszú folyamat lenne), első lépéseként a terület kezelési jogát kellett volna megszerezni. Amikor alkalom volt rá, az önkormányzat ellenállt. Számtalan oka lehetett erre (az előző téma folytatása), de egyik sem lehetett elfogadható adott körülmények között.

Bár csak ne volna igazunk!

2014. július 7., hétfő

Közügyek hátterében

Budakeszi Nádas-tó: a Budakörnyéki Naturparkért Egyesület mindent megmozgatott, hogy a megfelelő területkezelés megvalósuljon: terveiket az önkormányzat akadályozta meg.

2014. július 2., szerda

Oltalomra érdemes? kiderül, ha addig megmarad!

A minisztériumi és szakmai állásfoglalás szerint, ez a terület nem érdemes magasabb szintű oltalomra, mivel degradálódott. De ha ebben a degradálódott állapotában is értékes, akkor milyen lenne ha a degradációt megállítanánk egy magasabb oltalom bevezetésével és egy területrehabilitációval?

2014. május 26., hétfő

Semmi sincsen ingyen

A budakeszi városvezetés ünnepelteti városfejlesztésnek csúfolt beruházási kezdeményezését, ami voltaképpen a pénzkidobás magasiskolája. Az "Uniós források elköltése mindenáron" nem feltétlenül pozitív politika.

2014. május 9., péntek

Középkor Budakeszin: utcára vezetett szennyvíz

KEOP pályázaton nyert támogatással magvalósuló természetkárosítás? Ami első hallásra érthetetlen lehet, világossá válik, amikor az ember elolvassa a pályázati dokumentációt. Bárki hozzájuthat innen: dokumentáció A KEOP pályázat - érdekes módon - kiterjed új városrészek csatornázására és új szennyvíztisztító építésére, de nem terjed ki a csapadékvíz elvezető rendszer és a szennyvíz elvezető rendszer szétválasztására.

2014. május 5., hétfő

Fejlődik vagy terjed Budakeszi?

Akik ismerik Schmidt Egon könyveit, talán emlékeznek azokra a történeteire, melyeket a Bodzás-árok mentén tett madarász kirándulásai ihlettek. A szerző, a terület madárfajainak és természeti értékeinek szakavatott ismerője, 1979-ben hosszas és nem lankadó odaadással elérte az akkori budakeszi városvezetésnél, hogy a pataknak a város felé eső 600 méteres szakaszát védetté nyilvánítsák. Ez az intézkedés megakadályozta a város terjeszkedését – mindeddig.