2011. április 1., péntek

lehet magányosan is

Persze lehet magányosan is harcolni. Csak nem biztos, hogy hatásos.

Kiderült számomra ezen a tavaszon, hogy Budakeszin rajtam kívül is akadnak néhányan, akik hasonlóan gondolkodnak, már ami a város környékét ellepő szemetet illeti. Üdv nekünk! A Makkosmária-i önkéntesek kitettek magukért. Egy hete a Mária szurdokot takarítottuk, most hétvégén pedig a Bodzás árok egy picike részét.A szemétszedés egyik szép darabja


Ezúton is gratulálok a résztvevőknek és a szervezőknek. Miközben az alig serkenő tavaszi tájban szedtük a háztartási szemetet és elmélkedtünk róla, hogy vajon mit lehetne tenni a dolog megismétlődése ellen, mi is jobban megismertük egymást. Kezdem azt gondolni, hogy egyáltalán semmi nem bízható rá másokra csak a civilekre - mintha sem helyi magisztrátus, sem természetvédő szervezetek nem vennék a fáradtságot, hogy "lehajoljanak" egy darab szemétért. Ez talán a szemétszedés esetében annyiban is hatékonyabb, hogy azok is ott voltak, akik valamikor maguk is szemeteltek.

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

Lehet, hogy nincs igazam, de a Bodzás árok sorsát elválaszthatatlannak érzem az összefogásban rejlő erőtől. A Natúrpark az a keret lehetne ahol ez, vagy más természetvédelmi kezdeményezések megvalósulhatnának. Jobban mondva: Budakeszin ez az egy esély van.

Budakeszi - letelt a türelmi idő!

Megint levéllel ostromoltam az önkormányzatot. Nálam most telt le a türelmi idő. Megint föltettem a kérdést, hogy mit tervez az önkormányzat a Bodzás árok völgyében - de ezt a kérdést magánemberként tettem föl. Mindenesetre a Natúrparkért Egyesület révén most talán választ is kapok, nem úgy, mint Mártonffy István fogadóóráján, mikor hivatalos levelemre nem kaptam hivatalos, írásos választ, csak egy szóbeli elbeszélgetést.
Ekkor hangzott el az az ominózus mondat, Mártonffy kajánul vigyorgó szájából, hogy:

Amikor a régi szennyvíztisztító felszámolási és területrendezési terveit készítettük, nem volt tudomásunk róla, hogy ott védett terület van.

Hát vettem a fáradtságot és megkerestem az Ombudsmant is, hogy koordinációra kérjem föl a Bodzás árok melleti földek tulajdonosainak érdekében. Ez azért is jó lesz, mert onnan biztosan kapok választ (előbb-utóbb), és akkor talán kiderül valami, ami az önkormányzatnál nem tudható meg.

A zöld-hős mitosza szertefoszlik

Az utóbbi időben, minthogy belekeveredtem néhány ügybe, megfogalmazódott bennem, hogy a természetvédelem élharcosai nem is olyan hősiesek, mint hittem.
Biztosan velem van a baj, hogy a természetvédelmet élenjáró, jövőbe mutató és magasztos dolognak hittem. Most már tudom, hogy a "nagyágyúk" csak akkor lépnek akcióba, ha valamilyen ügyben presztízsveszteség nélkül vehetnek részt. Persze nem arról van szó, hogy eleve vesztes ügyben kellene harcolniuk, vagy, hogy támogatniuk kellene olyan ügyeket, amelyek reménytelenek.
Sőt: azt láttam és azóta már tudom, hogy ez mindig, minden ügy esetében egyaránt igaz, hogy nincsen ügy, valamilyen érdekütközés nélkül és az érdekek arénájában általában a természetvédelem a lakosság oldalán áll. A természetvédelemnek nem lehet másmilyen érdeket nekiszegezni, kizárólag az üzleti szemléletet, amely ráadásul legtöbbször kicsinyes, kizsákmányoló és szűk érdekkör, pillanatnyi érdekeit jelenti. Minden hosszútávú, közösségi, értékteremtő érdek a természetvédelem és a szakmai szervezetek, tudományos érvek oldalán áll. A kérdés soha nem ez. Mindig ott húzódik a frontvonal, ahol az érdekek megjelennek anyagi formában. Ha egy szakértőt fizetnek le, ha egy bírót, ha egy ismeretlent, aki csóvát hajít az östölgyesre, vagy harmadmagával kivágja tüzelőnek - a háttérben ott van az, aki mindezt fizette és megkerülte a törvényt.
Valahol ott kellene beavatkozni és ott, azon a szinten ez a beavatkozás egyátalán nem hősies hanem legfeljebb éber.

Budakeszi ingatlan

A terület müholdas és telekkönyvi térképe

 : kb 300 nm védett terület szünt meg :
Jó lenne tudni, hogy a földtulajdnonosok milyen ajánlatot kaptak: attól tartok, hogy a Bodzás árok partján lévő földjeik problémája nem a megfelelő megoldást nyerte. Egyszerűen abból gondolom ezt, hogy nem válaszolnak a leveleimre és az önkormányzat is hallgat. Az önkormányzat, amely eladta a védett területe egy részét, és amely nem hajlandó a védettség okának megfelelő módon kezelni a Bodzás árok területét - de országos védelembe sem engedi áttenni. Emellett a Budakeszi ingatlanok (ahogyan a Viking Golf Klub által tulajdonként megjelölt, ám a valóságban állami tulajdonú Nádas tó esetében is) egy része arra vár, hogy az M0-ás miatt meginduljanak a fölvásárlások. Az, hogy alternatív megoldások is léteznek, szinte nem is számít már. A Budakeszi ingatlanokkal másik baj az, hogy árvízvédelmi területen és más okokból beépíthetetlen területen fekszenek. Talán tudatni kellene ezt a leendő tulajdonosokkal - erről jut eszembe egy másik eset:

Szentendre - Pomáz

A Pomáz-Szentendre között elterülő Tófenék ügyébe belevont Dukay Igor barátom. Tartottunk egy gyönyörű előadóestet a Ramsar egyezmény 40 évfordulója alkalmából, a Tófenék jövőjének témájában. Itt is az ingatlanok kérdése a lényeg: most dugaszolnak el forrásokat egy löszös domboldalban, hogy kiparcellázhassák. Ki fog ott telket venni? A Szentedrei ingatlan fogalommá fog válni: az ezeken a telkeken épített házak lecsúsznak a tófenék mocsarába (reméljük akkorra már végre mocsár lesz ott) és onnantól szentendrei teleknek nevezik majd az olyant, amit úgy adtak el, hogy az eladó elhallgatta azt a fontos tényt, hogy a telek használhatatlan.

Talpalattnyi Zöld - Pomáz, Szentendre és a Tófenék

A Hosszúréti patak lakossági fórumán is részt vettem. A Rózsavölgyért Egyesület próbált kiharcolni szakmai megoldást a patak áradásai okozta károk elhárítására. Az egész lakossági fórum eredménye az lett, hogy az önkormányzati vezetők összeveszejtették az Egyesület embereit az áradások során kártszenvedett lakosokkal. Egy null oda! Pedig számtalan megoldás lenne, ami szemben azzal, amit most terveznek, valóban megoldaná a gondjaikat.

Rózsavölgy - ahová a Bodzás árok érkezik

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése