2012. április 21., szombat

A jövőkép hiánya

A településfejlesztés törvényi keretei és feltételei egyértelműek. A 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről (Éti) tartalmazzák a vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket (az önkormányzati törvénnyel együtt).