Turisztikai környezetvédelem

Olyan területeken, ahol a természeti értékek megőrzésének feladata találkozik a látogatók jelenlétéből fakadó jelentős terheléssel, az értékmegőrzés és a turisztikai igények kielégítése nem szétválasztható. Az ilyen jellegű próbálkozások egyfelől eredménytelenek maradnak, másfelől nem képesek ellátni az értékmegőrzés feladatait. Ez tökéletesen követhető a budai régióban, az eltelt 50 évet nézve.Az optimális megoldás a védett területek lezárása helyett, ha a természeti értékek bemutatása és a turisztikai forgalom irányítása mellett, különféle szolgáltatások, rendezvények biztosításával a látogatóforgalmat tervezhető módon kezeljük. A turisztikai igények változatosságát követve, lehetőség szerint minél szélesebb szolgáltatási spektrumot kell létrehozni a terület adottságaihoz igazítva, olyan módon, ami a budapesti agglomeráció turisztikai jellegzetességeihez a legjobban alkalmazkodik.

az irányított látogatóforgalom a természeti értékek bemutatása és megőrzése - együtt

Ez a megoldás a budai régióban a települések összefogását igényli, mivel a szabad területek megszerzéséért ezen a környéken, az országos átlagnál magasabb verseny folyik. Ugyanakkor a települések saját értékeik miatt is együtt kell működjenek és a kulturális értékek turisztikai bemutatása mellett figyelembe kell venni, hogy mindez lehetőséget ad arra is, hogy az iskolai oktatás szatellit kiegészítőjeként működjön.

Kiemelkedően sok természeti érték lévén a területen, az értékek megoltalmazása elsődleges szerepet kell kapjon. A megszokott erdészeti és vadgazdálkodási módszerek nem fenntarthatóak. Ezeket a feladatokat alá kell rendelni a természetvédelmi feladatnak, illetve az ezt fenntartó turisztikai, rekreációs célnak.

Az erdő- és vadgazdálkodó (területkezelő) szerv működése illetve a helyi önkormányzatok és magánszemélyek vagy befektetői csoportok tevékenysége sok esetben nem kisebb károkat okoz, mint a jelenlegi formájában a területen megjelenő látogatóforgalom. Egy átfogó (a különféle szempontokat figyelembe vevő) területkezelés még soha nem valósult meg, ezért nem jöhettek létre olyan tervek sem, amelyek megfelelő értékmegőrzésre alkalmasak lettek volna.

Évtizedek óta hiányzik a természetvédelmi tevékenység alapjául szolgáló érték-kataszter frissítése. Sem az erdészet, sem a Nemzeti park nem vállalja föl. A Natúrpark, célzott programok keretében, az oktatás szatellit bázisaként is működve, képes ilyesfajta feladatok ellátására is, szintén alkalmas szervezet ranger-hálózat fenntartására és állandó terület-monitoringra - ami mind-mind hiányzik a területről és a természeti értékek megőrzésének egy jóval magasabb szintű biztosítéka a jelenlegi hazai gyakorlatnál.

Mindezt egybevéve, amennyiben létrejön egy önkormányzatok közötti összefogás, akkor a fent leírt keretek között megvalósulhat egy a települések gazdasági helyzetén jelentősen javító rendszer, amely a jelenleg fennálló területkezelés miatt nem valósulhat meg. Ez - szintén hiánypótló jelleggel - további lehetőségeket teremt például a terület monitoringjának megszervezésére, az értékkataszter felállítására, védett területek értékmegőrző kezelésére, szatellit oktatási rendszer létrehozására, ranger szolgálat/szolgáltatás kiépítésére - úgy, hogy mindennek alapjául az ökoturizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások szolgálnak.  


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése