2012. október 2., kedd

Tájhasználat

Budaörs zöld menedékeA Bodzás árok budakeszi szakasza élőhelyi jellegének és fontosságának bizonyítására elegendő arra az adatsorra hivatkozni, amelyet az Actio Hungarica keretében vettek föl ezen a helyen, a madárvonulás kutatása során.
Az adatok kellően bizonyítják, hogy a terület az átvonuló madarak fontos pihenőterülete. A terület nem csak a madárvonulás szempontjából jelentős, hanem értékes madárfajok számára jelent fészkelőhelyet (tövisszúró gébics, kerti geze, sordély, énekes nádiposzáta, karvalyposzáta, haris, gyurgyalag). A környék éppolyan változatos az élőhelyek szempontjából, amennyire sokféle geológiai részletre tagolódik, ahol mindenütt sajátos mikroklíma figyelhető meg, eltérő növény- és állatvilággal. Csíki záportározó - Észak felől
A víztározó látképe a kis kopasz hegyről, háttérben a 24 ökrös hegy
a tározó medencéjének zöld felületén keresztül húzódó sötétebb csík, a patak korábbi medrét jelzi
... ugyanez a látkép, kiegészítve a budaörsi "nyugati iparterület" elnevezésű terület látképévelA Csíki zug


A Bodzás árok mentén folyásirányban következő település Budaörs. A közigazgatási határon átlépve a Csíki tározóhoz érkezik a patak, ahol a vegetáció jelentősen eltér a felső szakaszra jellemző, bodzából és lágyszárúakból álló növényzettől. Itt a galagonya, kökény és tölgy dominál a környező hegyoldalakon, a tározó alacsonyabban fekvő, lapos területén pedig, csak lágyszárúak fordulnak elő. 
balra: a tározó medencéjének szárazságkerülő lágyszárú vegetációja 


jobbra:
a medence magasabban fekvő, szárazabb részén megjelenő lágyszárúak


A völgy szerencsés fekvése folytán természetes védettségben, a hegyek meredek oldalaitól övezve, minden háborgatástól mentesen rejtőzik a budaörsi kopárok északi oldalán.


Tájhasználat - egy "idegen civilizáció" nyomai


A terület kieső voltát kihasználva, évtizedeken át a fegyveres testületek lőtere működött itt. A közelben jelenleg is két lőteret használ a rendőrség, de a korábban fenntartott lőtér jelenleg nem üzemel. Épületei elhanyagoltak és egyéb létesítményei is leromlott állapotban vannak - a terület kezelője sem el nem bontja, sem meg nem óvja a létesítményeket.


A régi lőtér elhanyagolt létesítményei:

... téglafal (a hegyoldal felől).
A lőteret elkerítő deszkapalánk
(a gát tetején) és ...

A régi lőtér területét a Pilis Parkerdő kellene, hogy kezelje (a terület állami tulajdonú, a Pilis Parkerdő vagyonkezelésében). A tározó nyugati oldalát képező domb tetején lévő katonai temető és a tározó közötti lejtőn a Pilisi Parkerdő egy bekerített földdarabon, kukoricát termeszt. A környék hegyoldalain a kényszerített (a klimatikus viszonyokat, az élőhely változatosságát, a terület természetes sokféleségét és különleges adottságait figyelmen kívül hagyó) erdősítés azonos korú és fajú erdőállományai figyelhetők meg. A lankásabb részeken elsősorban tölgy illetve azzal vegyesen gyertyán vagy kőris, a kopárokon fekete fenyő telepítések találhatók. A PP Zrt kukorica ültetvénye
A Pilisi Parkerdő vadkerítése,
háttérben a kis kopasz heggyelA Huszonnégy ökrös hegy, előtérben a vadkerítéssel körülvett kukoricás


Tájhasználat - a terület jellegéhez igazodva


Tájkép a Huszonnégy ökrös hegy tetejéről:
háttérben a kis kopasz hegy, távolabb a Kecskehegy (a magasabb)
... ugyanez a látkép, kiegészítve a lőtér területének látványával


A táj nem csupán értékes és természetes határaitól övezetten védett, de rendkívüli szépségű is, így kiemelkedő tájképi értékkel bír. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a Budai Tájvédelmi körzet részét képezi, és a Natura 2000 hálózat része. A jelenleg kőfalakkal, palánkokkal, vadkerítésekkel szabdalt és különféle ide nem illő, intenzív és erőltetett hasznosítási módok miatt foglalt területre, egy szelídebb, az élő környezethez és a táj értékeihez jobban igazodó tájhasználatot képzeltünk el.


A "Csíki semlyék" terve


1: Bodzás árok Budakeszi része; 2: Csiki záportározó medencéje; 3: a tározó gátja; 
4: a használaton kívüli lőtér; 5: 24 ökrös hegy; 6: kis kopasz hegy

Elképzelésünk találkozott Budaörs képviselő testületének és önkormányzatának elképzeléseivel. A tervezett létesítmény lényegében egy vizes élőhelyet hozna létre a tározó területén és az alatta lévő patakszakaszon, úgy, hogy a záportározó eredeti funkcióját nem változtatná meg. 
A záportározóba tervezett elárasztásA terv a vizes élőhelyet irányított módon látogathatóvá tenné, ezen keresztül érve el egyik fő célkitűzését, ami a terület felhasználása oktatásra, szemléletformálásra. 


Mindeközben az eddig folytatott negatív tájhasználat következményei felszámolásra kerülnének és megnyílna a lehetőség a megkezdett tudományos kutatás folytatására. A terület rehabilitációja után kialakuló élőhely csupán helyreállítása volna a vélelmezhetően korábban itt létezett hasonló vizes völgytalpi élőhelynek, az irányított látogathatóság pedig egyformán kedvezne a környezet és a táj megoltalmazásának és a zöld turisztikai lehetőségek kihasználásának.
  
A vizes élőhely bemutatásához tervezett tanösvény:
1: a kis kopasz hegyre tervezett kilátóhely; 2: megfigyelőpont a víz mellett


A teljes terv megtekinthető itt:


Kapcsolódó videók:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése