2014. szeptember 15., hétfő

Ha rossz helyen vagy, rossz időben


Bánhidi László és a henye ígéretek: a személyes érintettség miatt nem lehet említetlenül hagyni a helyi önkormányzat szerepét a Bodzás árokkal kapcsolatban - és ez messze nem elismerés, hiszen az önkormányzat célja a védett terület mindenáron-felszámolása.

HÉSZ-TSZT Budakeszin


Bánhidi László tanácsos, aki akkoriban a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület elnökségében is betöltött egy elnökségi pozíciót, egy társadalmasító fórumon találkozott azzal a problémával, hogy a szerinte már sínre került Bodzás árok ügy talán mégsem fog zökkenőmentesen lezajlani. 

A lusta elnökségi tag sorsa


A városvezetést törvény kötelezi a helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv kialakításának folyamatában a társadalmasításra vagyis a lakossággal történő egyeztetésre. A civil szervezetek közül a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesületet egy ilyen fórumon én képviseltem. 

A Bodzás árok ügyét természetesen belefoglaltuk abba a dokumentumba, amelyet mint civil szervezet nyújtottunk be az önkormányzatnak és ezen a bizonyos fórumon föl is vetődött a védett területek kérdése. Bánhidi László, aki a Natúrparkért Egyesületi elnökségi pozíciójából eredően korábban kézhez kapta már véleményezésre az Egyesület beadványát, ennek ellenére korábban nem, csak ezen a fórumon szembesült vele, hogy mit is tartalmaz ez a beadvány és, hogy ez mennyire ellentétes az ő terveivel a Bodzás árok kapcsán.

Ha rövid a kardod...


  Minekutána ezen a lakossági egyeztető fórumon megpróbálta úgy beállítani a helyzetet, mintha a Bodzás árok nem is volna védett természeti érték, meglepődést mutatott arra a hírre, hogy valójában mégiscsak (de iure) az. Meglepetése további tettekre is sarkallta: nem érte be az egyeztető fórum nyilvánossága miatt beszűkült cselekvési térrel: szinte azon melegében átfutott a Natúrparkért Egyesület zárt körű elnökségi ülésére (ezen magam nem vettem részt, az itt következőket mások elmondásából tudom) ahol helyzetéből fakadó befolyását latba vetve, kísérletet tett arra, hogy az Egyesület nevében a HÉSZ-TSZT kapcsán az önkormányzatnak beadott dokumentumot az Egyesülettel visszavonassa vagy annak tartalmától elhatárolódásra bírja. 

Keresd a nőt?


Bánhidi László volt az, aki ígéretet tett a telkeket megszerző kárpótoltaknak a telkek jövőbeni átminősítésére és belterületbe vonására (vagyis az értékük körülbelül megkétszereződésére) - ami, ha nem teljesül, akkor meglehetősen nagy kárt okoz a kárpótolt telektulajdonosoknak.


Ez az az ok, amiért új helyre kellett költöztetni a szennyvíztisztító üzemet. Ez az az ok, amiért előbb kellett a tetőt felhúzni és utána a falakat (előbb lesz szennyvíztisztító üzem, mint rendes csatornahálózat és csapadékelvezetés). Ez az az ok, amiért a védett területről igyekeznek elvezetni a vizet és ez az az ok, ami miatt homokba dugják a fejüket és próbálnak úgy tenni, mintha a 24 km² területről elfolyó víz nem lenne veszélyes és az árok menti telkekre nem jelentene veszélyt.

Ezért kellene egy védett természeti értéknek elpusztulnia.

Budakeszi hagyomány: a semerre tartó önkormányzat


A Bodzás árok rossz helyen van, rossz időben: de ez a vízfolyás erről nem tehet. Talán nem azon kellene gondolkodni, hogy hogyan lehet egy különleges területből közönséges területet csinálni, hanem örülni kellene azon, hogy ilyen különleges területtel rendelkezhetünk - mert zöldmezős beruházást bárhol lehet csinálni, de vizes élőhelyet nem tudunk létrehozni akárhol. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése